Nieuws

 • De foto's staan online · 15/09

  Gepost op 15 Sep 2016 om 07:27

  De foto's van de voorbije vierdaagsefeesten staan online

  De foto's van de voorbije vierdaagsefeesten staan online

 • Nieuw single: " 't is kermis" · 29/08

  Gepost op 29 Aug 2016 om 22:02

  Feestcomité Nederename neemt eigen single op

  Zaterdag 27 augustus heeft feetscomité Nederename een eigen single opgenomen in samnwerking met Andy Sergeant.

  Het liedje noemt " 't is kermis" ! 

  dus kom op en we gaan feesten ;-)

   

 • BIERFEST - NEDERENAME · 18/05

  Gepost op 18 May 2016 om 20:19

  BIERFEST met optreden van DIE GIPFELFREUNDE

  Een BIERFEST of een OKTOBERFEST?

  Wat doet de naam ertoe? 

  Blijkbaar niet zo heel veel, aangezien dit legendarische najaarsevenement niet eens in oktober begint! Door de jaren heen is het steeds een beetje meer naar voren geschoven op de kalender, waarbij men hoopt op een wat zonnigere start medio september.

  De reden waarom het Oktoberfest zo’n belangrijke en populaire mijlpaal is geworden voor de stad München heeft niets van doen met hedonisme, maar het was een pure noodzaak. Het zuiden van Beieren was ooit berucht vanwege het vreselijke gebrek aan schoon water, dus om cholera, de pest en andere vreselijke ziektes te voorkomen, greep men hier maar naar het veiligere, misschien ook wel beter smakende alternatief: bier. Waterzuivering is met rasse schreden vooruitgegaan sinds de 19e eeuw, maar het betekent nog niet dat sommige tradities het niet waard zijn om in stand gehouden te worden. 

  Drink dus op je gezondheid, oftewel: ‘zum Wohl!’, zoals we ook hier in Nederename zullen uitroepen !

  Iedereen is van harte welkom in onze feesttent vanaf 20u30.

  Hoe meer mensen zich in gepaste kledij vertonen, hoe meer sfeer... 

  ER IS EEN OPTREDEN VAN "DIE GIPFELFREUNDE"

 • THE VISCIOUS op zaterdagavond · 25/08

  Gepost op 25 Aug 2014 om 20:11

  THE VISCIOUS op zaterdagavond

  20u30 : OPTREDEN VAN THE VISCIOUS !!!!!
  We starten de zaterdagavond met een super knaller!!! Het beste wat onze kermis kan overkomen!!!

  THE VISCIOUS,... als live muziek top-entertainment wordt ...

  Op zaterdagavond hebben we zoals gewoonlijk een super knaller!!!

  In hun tiende jaar “on the road” komt “THE VISCIOUS” nóg straffer uit de hoek. Hun ervaring geeft ons de garantie voor een geslaagde feestavond. We hebben een band kunnen contracteren met echte klasse, stijlvol uitgedost, met oog voor wat jullie wensen zijn. Een band met  de heetste muziek, een toffe show & dol amusement.

  Onze leuze “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde” zal er hopelijk voor zorgen dat de dansvloer verhit kan geraken. Het publiek mag uit de bol gaan want ook voor Nederename heeft “ THE VISCIOUS” iets speciaals in petto : hun opgewekteverschijning, hun aanstekelijke meezingers ,  kortom grote opwinding.

  Scherp in het pak, snedig in de humor, stomende ambiance op de dansvloer en  meezingbaar van begin tot einde.  En als kers op de taart: de ongeëvenaarde charme van spetterende danseressen Annelies en Berdien. We laten die twee  volledig los op ons publiek…

  THE VISCIOUS zijn the real thing. Zij spelen àlles. Geen muziekgenre blijft onberoerd. Van fifties rock’n roll tot Vlaamse schlagers. Van harde punk tot frisse pop. Disco en R&B. Benenbrekers en meezingers. Ouwe krakers en hedendaagse top 10. Dit alles vakkundig in goede banen geleid door Sergeant Sonny, uw ‘Master of the Party’’. 

  Bij deze bent U, jawel !!..jij daar.. van harte uitgenodigd om van strekje-plooi te doen met de benen, terwijl je met gebalde vuist een teken van respect uit naar het podium waar ze op dat moment je gevoelige snaar weten te raken met die ene sound die je interne motor net iets sneller doet slaan en net op datzelfde moment begeeft de beat zich als één grote trilling door je hele lichaam ...

  Kom en dans mee met Feestcomité Nederename!

Ons dorp

Nederename is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Oudenaarde. Nederename ligt in de Vlaamse Ardennen, aan de rechteroever van de Schelde, tegenover Heurne en Eine en telt zo'n 2330 inwoners verdeeld over 1079 postbussen.

Lees meer »

Ligging


geografisch 50°51′N 3°38′E
Nederename is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Oudenaarde .
Nederename ligt in de Vlaamse Ardennen, aan de rechteroever van de Schelde, tegenover Heurne en Eine en telt zo’n 2330 inwoners verdeeld over 1079 postbussen.

De geschiedenis van ons dorp in ‘t kort


De geschiedenis van Nederename gaat zeker terug tot de Romeinse tijd. Niet Ename en Nederename maar Eine en Nederename schijnen zeer vroeg te hebben samengehangen. De toponiemen zouden teruggaan op een beek te Eine (Agira). 
De oudste vermelding, de inferiori Einham (1063) en de latere refereren niet meer naar de oorspronkelijke situatie maar naar de latere situatie van het door zijn burcht van het gelijknamige Brabantse markgraafschap en door zijn door de graven van Vlaanderen verworven machtige Sint-Salvator abdij belangrijker geworden Einham.
Ename en Nederename vormden een “vierschaere” binnen het graafschap Aalst. De geschiedenis van beider dorpen is dan ook vrij gelijklopend. Dat de gebondenheid tussen de twee dorpen er wel degelijk was bewijst het gebruik van hetzelfde zegel tot in de 18e eeuw, en het gebruik van dezelfde symbolen in het wapen: een schild van lazuur met gouden pelikaan met zijne jongen op een grasgrond.
Onze bronnen, bekomen via de heraldische commissie, vermelden niet waar of wanneer Nederename een leven op zich is begonnen, maar ze vermelden wel andere wetenswaardigheden.
In 1834 vermeldde de “dictionnaire Geographique de la Flandre Orientale” reeds het bestaan van de Hamstraat, Puythoek en Vydtstraat. De Schelde bakende het grondgebied af en een Scheldearm (De Boschbeke) kruiste een deel van de gemeente. Het vermeldde tevens de onschatbare rijkdom van 11 paarden, 6 fokmerries, 102 stuks hoornvee, 21 runderen, 71 varkens en 5 geiten. 544 mensen woonden in 75 huizen en 3 boerderijen. Er was een windmolen, een kerk en een privé-school. De provinciebaan Oudenaarde Aalst was vanaf de schelde over 1500 m geplaveid. In 1896 was Nederename 275 hectare en 18 are groot. Het telde 670 inwoners over 146 huizen. Er was een nieuwe staatsbaan die Eyne en Nedereename dmv een prachtige brug verbond. Bellebroeck, Puythoek en Ruydstraat werden toen vernoemd. 
Vanaf 04-08-1818 kreeg Nederename een vergunning tot het voeren van een eigen schild onder Nederlands gouvernement: Van lazuur beladen met het beeld van Sint Vedast van goud.
In de 19e eeuw ontwikkelde zich ook de ambachtelijke bedrijvigheid. De mandenvlechterij volgde gedeeltelijk de verwelkte linnennijverheid op. Er werden echter enkele textielfabrieken en een steenbakkerij opgericht. In tegenstelling tot Ename kwam er geen echte dorpskern tot ontwikkeling en bleef de bebouwing sterk beperkt. Aan de rand van het grondgebied lagen een paar grote ontginningshoeven. Het was vooral een dorp van steenbakkers. De visvijvers, ontstaan door leemuitgraving naast de Schelde tussen de Ohiobrug en de kerk, getuigen nog van de steenbakkersactiviteit.

Ons erfgoed


De Sint-Vedastuskerk van Nederename
De Sint-Vedastuskerk is in oorsprong de oudste bidplaats van de vroeg middeleeuwse 'villa Ehinham', een domein gelegen op Ename en Nederename en is dus de moederkerk van de drie kerken die binnen het domein werden opgericht in de 10de-11de eeuw. De oudste vermelding van de kerk van Nederename vinden we in 1063. De aanvankelijk kleine eenbeukige Romaanse kerk zou echter al voor 973 opgericht zijn. Vanaf 1115 bezat de Sint-Salvatorsabdij van Ename het patronaat over de Sint-Vedastuskerk. In de 18de eeuw werden Romaanse vensters vervangen door grotere raamopeningen en de kerk werd binnenin geplafonneerd. De toren werd hersteld in 1837, wellicht naar aanleiding van het aanbrengen van een nieuwe klok. In 1845 werd de kerk van Nederename een afzonderlijke succursale van Ename met eigen pastoor. In 1939 werd de kerk aanzienlijk vergroot in neo-romaanse stijl. Tot dan was de Sint-Vedastuskerk de oudst bewaarde Romaanse bidplaats in Oost-Vlaanderen van het type eenvoudige kleine zaalkerk. Bij de vergroting van de kerk werd het Romaanse koor gesloopt en vond een uitbreiding in oostelijke richting plaats met een driebeukig basilicaal schip waarbij de Romaanse beuk behouden bleef als koorpartij. Bijgevolg is de kerk sindsdien omgekeerd georiënteerd. De toren werd gerestaureerd in 1983-1984.

Nederename wordt met de andere Schelde-oever verbonden door de Ohiobrug. 
Deze brug werd door de Amerikaanse staat Ohio gebouwd, nadat de plek als oversteekplaats voor de geallieerde soldaten was gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Later diende de brug, na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, heropgebouwd te worden. Aan weerszijden ervan staan twee gebeeldhouwde Amerikaanse bizons met een gedenkplaatje.

Nele, Korneel en Pierrot
Onze reuzen ...

Onze vlag en wapenschild


Op 19 oktober 1929, zo vernemen we via een uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad der gemeente Nedereename, diende Van Dorpe Paulus (Burgemeester) en zijn schepenen een eerste aanvraag in om de wapenen die door Eename en Nedereename eertijds samen werden gedragen en die door Koninklijk Besluit enkel aan Eename werden toegekend te willen overdragen en de erkenning te willen toestaan dat onze gemeente zijn eertijds gedragen wapen zelf mag dragen met volgende specificaties:
“D’azur au pélican ensanglanté avec sa piété d’or posé sur un tertre de sinople, l’écu timbré d’une couronne de comte à 9 perles surmontée d’une mitre d’ abbé contournée d’or accompagnée de deux crosses adossées de même. »
Op 13 februari 1931 komt er een brief van Het Ministerie van Buitenlandse zaken toe waarin de Nederlandse vertaling van deze Franse tekst vermeld wordt van het wapenschild van Nederename:
“in lazuur, een pelikaan met zijne jongen in het nest, alles van goud, op een grasgrond van sinopel.”
Ondertekend door de directeur van het ministerie van binnenlandse zaken en volksgezondheid.
In het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad der Gemeente Nedereename van 29 augustus 1931 staat dat op 15-04-1931 de gemeenteraad besliste om met de verkregen Nederlandse vertaling een nieuwe aanvraag in te dienen aan het Ministerie om een vergunning toe te kennen voor het door onze gemeente eertijds gedragen wapenschild.
Pas op 17 maart 1950 krijgt de burgemeester een brief van Karel, Prins van België en regent van het Koninkrijk. In antwoord op de aanvraag van de gemeente Nedereename dd 08 oktober 1949 om een wapen te voeren heeft men overwogen of het van belang was dat onze gemeente een wapen moest dragen dat herinnert aan het verleden of aan geschiedkundige feiten verbonden aan haar grondgebied.  Volgens de Koninklijke besluiten van 1837 en 1913 die het besluit van 1818 herzien en volgens het verslag van de betreffende ministeries en naar eensluidend advies van de raad van adel machtigde Karel de gemeente Nederename het wapen toe zoals het hier wordt beschreven en afgebeeld.

“ In lazuur een pelikaan met zijne jongen(5) alles van goud op een grasgrond van sinopel, het schild getopt met een gravenkroon die overtopt is daar een mijter van goud en geplaatst op 2 bisschopsstaven van hetzelfde, afgewend en schuingekruist.”

Op 14 april 1951 krijgt onze burgemeester een brief van het ministerie van buitenlandse zaken en buitenlandse handel van de dienst van adel.  De raad van adel had het door de gemeente Nederename ingediende ontwerp van zegel goedgekeurd.


Kalender: oktober 2016

26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Feestcomité Nederename

Feestcomité Nederename is een vereniging van actieve creatieve mensen die op een doordachte,vrolijke en hedendaagse manier activiteiten organiseren voor de inwoners van Nederename met als bedoeling de mensen vrolijk en blij maken.
Dit doen we niet alleen via onze septemberkermis en onze februaridropping maar ook door onze kerst, paas- en sinterklaasactie. Verder proberen we ons dorp met trots te vertegenwoordigen op evenementen in de andere Oudenaardse deelgemeenten.
Door deze activiteiten vormt Nederename een hechte parochie. Een groep van mensen die op een eerlijke manier samenwerken en ontspanning zoeken.
Zo proberen we de band tussen alle Nederenamenaren te versterken, de vriendschap en de verdraagzaamheid te bevorderen.
Verder stimuleren en ondersteunen we alle initiatieven omtrent plaatselijke evenementen.

Lees meer »

Random foto's